NEN 4400-1

Ovo je naš prvi certifikat i imamo ga od 2007. godine. Postavlja standarde za agencije poput Eastmen-a koje opskrbljuju radnom snagom. Uz certifikat NEN 4400-1 možete biti sigurni da svo naše osoblje i financijska administracija zadovoljavaju visoke standarde. Svake godine vanjski revizori provjeravaju ispunjavamo li zahtjeve NEN 4400-1, poput pravovremenog plaćanja poreza ili poreza na promet.

https://www.eastmen.hr/wp-content/uploads/2020/12/SNA_VerklaringVanRegistratie-2.pdf

PRIVACYBELEID

ALGEMENE VOORWAARDEN

088 144 4444

AANMELDEN VOOR DE NIEWSBRIEF

© 2024 Eastmen Human Resource B.V

Papendorpseweg 99 building A

3542 AD Utrecht

Nederland