NEN 4400-1

Ovo je naš prvi certifikat i imamo ga od 2007. godine. Postavlja standarde za agencije poput Eastmen-a koje opskrbljuju radnom snagom. Uz certifikat NEN 4400-1 možete biti sigurni da svo naše osoblje i financijska administracija zadovoljavaju visoke standarde. Svake godine vanjski revizori provjeravaju ispunjavamo li zahtjeve NEN 4400-1, poput pravovremenog plaćanja poreza ili poreza na promet.

https://www.eastmen.hr/wp-content/uploads/2020/12/SNA_VerklaringVanRegistratie-1.pdf