Dokument možete zatražiti slanjem e-pošte na help@eastmen.eu. Bit će vam poslana čim budete osigurani.

Osiguranje koje pruža Zorg&Zekerheid pokriva široku lepezu tretmana. Možete kontaktirati koordinatore na help@eastmen.eu za više detalja.

Zatražite ga od koordinatora na help@eastmen.eu. Eastmen će poslati vaš zahtjev u SVB.

Pošaljite svoj zahtjev e-poštom na help@eastmen.eu s naznakom osiguravajućeg društva kod kojeg ste osigurani u svojoj zemlji. Obrazac će biti poslan izravno vašem osiguravajućem društvu.

Ne, u Nizozemskoj je većini slučajeva dovoljno imati BSN. Eastmen Vam može osigurati zdravstvenu iskaznicu na zahtjev.

Da, ali ako se prijavite, možete se vratiti na Eastmen samo na početku svake kalendarske godine.

Da, zatražite ju i koordinatori će Vam ju poslati e-poštom (help@eastmen.eu).