Plaće se isplaćuju svaki tjedan i to četvrtkom za tjedan prije.

Plaća se isplaćuje svaki tjedan četvrtkom. Potreban je jedan radni dan za knjiženje, tako da bi Vam uplata nakon toga trebala biti vidljiva na bankovnom računu. Međutim, transakcije ovise i o uslugama Vaše banke. Ako nešto nije u redu, obratite se svojoj banci.

Svi zahtjevi za povećanje plaće mogu se raspravljati s koordinatorima nakon najmanje tri mjeseca rada. Zahtjevi se podnose u prosincu i lipnju. Zahtjev možete poslati na help@eastmen.eu.

Ne, sve se uplate vrše na osobni bankovni račun djelatnika. Nezakonito je uplaćivati plaću na bankovne račune drugih osoba.

Sve platne liste generira nizozemski softver koji koristimo i moraju biti u skladu sa zakonom na nizozemskom jeziku. Možemo prevesti izraze koji se nalaze na platnoj listi.