Ne, prema ugovoru za 1. i 2. fazu, radni odnos mogu prekinuti obje strane bez dokumenta koji to potvrđuje. U slučaju da se to zatraži, Eastmen može dostaviti Izjavu o zaposlenju kao dokaz Vašeg radnog staža.

Svi se ugovori šalju na e-potpisivanje. Primate ih na adresu e-pošte koju ste naveli na početku svog zaposlenja.

Najam automobila ovisi o raspoloživosti. Za to se možete obratiti koordinator help@eastmen.eu.

Da, to je moguće. Potrebno je izvijestiti koordinatore pisanim putem e-poštom i dostaviti fotografiju svog novog bankovnog računa gdje se jasno vidi Vaš IBAN i ime (help@eastmen.eu).

Nudimo širok izbor poslova, tako da je moguća i promjena posla. Obratite se svom predstavniku koji će Vam predstaviti sve moguće poslovne mogućnosti.